Estudiants: L¿ INICI DE L¿ACTIVITAT INVESTIGADORA.