Estudiants: MESURA DE FENÒMENS EN CIÈNCIES SOCIALS.