Estudiants: MÈTODES D¿INVESTIGACIÓ MÉS EMPRATS EN CIÈNCIES SOCIALS.