Estudiants: Tècniques instrumentals avançades en l'estudi de la matèria orgànica en processos de compostatge