Estudiants: Introducció als aspectes tècnics i de control del procés de compostatge