Estudiants: APLICACIÓ DE L'ACV A LA GESTIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS