Estudiants: ESTUDI DE CASOS: ASPECTES ECONÒMICS DE LA GESTIÓ DE RESIDUS PER MITJÀ DE COMPOSTATGE I BIOMETANIZACIÓN