Estudiants: Conservació i restauració de sòls. Aspectes generals