Estudiants: APLICACIONS PRÀCTIQUES D'ESMENES ORGÀNIQUES COMPOSTADAS O ESTABILITZADES"