Estudiants: EFECTE DE LA MATÈRIA ORGÀNICA SOBRE LES PROPIETATS FISICOQUÍMIQUES I QUÍMIQUES DEL SÒL