Estudiants: Introducció a les propietats biològiques