Estudiants: Influència de l'aplicació de matèria orgànica estabilitzada sobre el desenrotllament i la producció vegetal"