Estudiants: ÀMBIT D'ACTUACIÓ I: PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ EDUCATIVA