Estudiants: FORMULACIÓ DE LA PREGUNTA I CERCA DE LA EVIDÈNCIA