Estudiants: Els projectes d'investigació en psicologia