Estudiants: Introducció als estudis socials sobre la ciència, la tecnologia i la medicina. Les seues relacions amb la història de la ciència i la comunicació científica.