Estudiants: Tècnica fotogràfica i imatge digital. Cambra i composició