Estudiants: El llenguatge visual associat a la imatge fotogràfica