Estudiants: Aproximacions a l'espai fotoperiodisme i la fotografia documental