Estudiants: Plantejament i realització de projectes fotogràfics des d'una perspectiva contemporània