Estudiants: LA HISTÒRIA DELS MITJANS AUDIOVISUALS DES D'UN ENFOCAMENT CULTURAL I DE GÈNERE.