Estudiants: Tipologia de la realització en televisió.