Estudiants: Concepte i necessitat de la funció crítica.