Estudiants: Protocol diagnòstic terapèutic del trauma toràcic tancat: fractures costals, volet costal, pneumotòrax, hemotòrax a tensió, atelèctasi persistent; emfisema subcutani, contusió pulmonar, contusió miocàrdica, trencament traumàtic de l'aorta, lesions diafragmàtiques, lesions traqueobronquials.