Estudiants: Fiabilitat i validesa de les dades de recerca en laboratori