Estudiants: La recerca-acció i la seua aplicabilitat en ciències de la salut