Estudiants: Tema 1. Principis bàsics de neuroanatomia.