Estudiants: Paper del sistema immune en la regulació de l'activitat neuronal.