Estudiants: Unitat 3. Sistemes d'informació per a l'adreça de centres i serveis sanitaris. Intel·ligència de negoci i explotació de dades. Les noves TIC en l'àmbit de gestió sanitària.