Estudiants: Unitat 5. La Seguretat clínica com a exponent de qualitat assistencial. Identificació i actuació enfront dels efectes adversos de l'activitat sanitària.