Estudiants: TEMA 7 UTILITAT DE L'ANÀLISI MULTIVARIANT