Estudiants: Principis de reactivitat: equilibri químic.