Estudiants: Estructura Cristal¿lina i Espai Recíproco.