Estudiants: Introducció teòrica al processament sensorial