Estudiants: SESSIÓ 2. Models , sistemes i elements de prevenció. Elements que intervenen en el delicte : delinqüents , víctimes i ambients . Prevenció situacional .