Estudiants: UNITAT 2. Intervenció amb víctimes de violència greu