Estudiants: ADEQUACIÓ ORGANITZATIVA PER LA IMPLANTACIÓ ESTRATÈGICA