Estudiants: Els incentius fiscals, una altra font de finançament per a empreses