Estudiants: Mesurament de la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (CVRS): desenvolupament i ús de qüestionaris de qualitat de vida en la pràctica clínica, beneficis i limitacions