Estudiants: NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ EN LA COMPTABILITAT DE L'IMPOST DE SOCIETATS