Estudiants: LES NORMES INTERNACIONALS D¿INFORMACIÓ FINANCERA EN LA COMPTABILITAT SECTORIAL