Estudiants: Projectes d'investigació orientats a la millora de la producció, qualitat i seguretat de la carn