Estudiants: Projectes d'investigació sobre l'aprofitament i valoració de subproductes agroindustrials orientats a millorar la composició i propietats funcionals dels productes animals