Estudiants: Control de qualitat del treball d'auditoria.