Estudiants: Control de qualitat dels auditors i de les societats d'auditoria