Estudiants: Altres aspectes rellevants del treball d'auditoria