Estudiants: Sobre els pressupostos antropològics de la pena.