Estudiants: Aplicació i integració d'energies renovables