Estudiants: INTRODUCCIÓ: LA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA SALUT. (6h)