Estudiants: FACTORS PSICOSOCIALS IMPLICATS EN EL PROCÉS DE MALALTIA, ELS SEUS RESULTATS I TRACTAMENTS.